Studio Papaver

Artikelen

15 mei 2014

Eerst spelen, dan ontwerpen | Leve de Krimp!

Wat gebeurt er wanneer architecten en game-ontwerpers samen een spelervaring bedenken om een leegstaande fabriek nieuw leven in te blazen? Deze vraag stond centraal in het project Rezone Playful Interventions,  een initiatief van culturele organisaties het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) en de Digitale Werkplaats (DW) in Den Bosch, in samenwerking met Michiel de Lange van The Mobile City. Naar aanleiding van het project Leve de Krimp! is Studio Papaver gevraagd om een essay te schrijven voor de eindpublicatie. In dit artikel reflecteert Studio Papaver vanuit de eigen ervaring met Leve de Krimp! op de rol van spel in stedelijk ontwerp en denkt tevens na over de vraag hoe spelinterventies een rol kunnen spelen bij het activeren van leegstand en gebiedsontwikkeling.

Publicatie Rezone

Download een PDF van het artikel Eerst spelen dan ontwerpen

Download een PDF van de volledige publicatie

19 februari 2013

Krimp: kramp of kans

Op het eerste gezicht lijkt er de komende jaren niets te veranderen aan de gestage bevolkingsgroei in Nederland. De nationale prognoses tonen tot 2040 nog een groei van het aantal inwoners. Een fijn gevoel, want het groeiscenario is iets waaraan Nederland gewend en wellicht verslaafd is geraakt. Maar een nadere inspectie van de prognoses verraadt dat er sterke regionale verschillen zijn, waarbij in een groot aantal regio’s helemaal geen sprake is van groei, maar van krimp.

Download een PDF van het volledige artikel